Bibliotheek Het Groene Hart: lokaal excelleren vanuit een sterk netwerk

Welkom in alweer ons derde digitale jaarverslag, waarin wij met trots vertellen en laten zien wat er in 2019 allemaal is gebeurd, gedaan en gerealiseerd, en waarom. En waarin we alvast een korte blik werpen op het jaar 2020 en daarna.
 
Als lid, bezoeker of samenwerkingspartner van de Bibliotheek Het Groene Hart kent u onze dienstverlening, programmalijnen en activiteiten. In dit jaarverslag komt u er vast een aantal tegen waar u zelf aan mee heeft gewerkt, gebruik van heeft gemaakt of naar toe bent geweest.
 
Veel van die lokale activiteiten, programmalijnen en dienstverlening zijn mogelijk dankzij onze netwerken: landelijk en lokaal, binnen en buiten onze branche.
 
De basis is onze financiering. Bibliotheken zijn basisvoorzieningen die voor een belangrijk deel worden gefinancierd uit publieke middelen. De Bibliotheek Het Groene Hart is onderdeel van het landelijke stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen. Daarin zijn gemeenten verantwoordelijk voor hun lokale bibliotheekvoorziening en het Rijk voor de landelijke Online Bibliotheek. Zo wordt landelijke en lokaal bijgedragen aan onze dienstverlening aan u.
 
Daarom is het voor ons en voor u belangrijk dat de gemeenten Woerden en Oudewater in 2019 een samenwerkingsconvenant sloten met onze organisatie tot en met 2022. Ook is de samenwerking met de gemeente Montfoort in 2019 versterkt: de gemeenteraad van Montfoort heeft in oktober 2019 besloten dat de Bibliotheek weer terug komt in de gemeente Montfoort als onderdeel van het Huis van Ervaring.
 
Met deze afspraken en besluiten kunnen wij verder bouwen aan onze dienstverlening, programmalijnen en voorzieningen in de 3 gemeenten.
 
We willen en moeten de komende jaren aan de slag. De leesmotivatie en het leesplezier van kinderen en jongeren daalt en dat heeft invloed op de leesvaardigheid. Die trend willen de ministers van onderwijs en cultuur keren met een Leesoffensief. De Bibliotheek is bij uitstek een partner van het onderwijs in dat Leesoffensief. Wat we gaan doen en hoe we dat doen: daarover willen we graag met de scholen in Woerden, Oudewater en Montfoort, en de drie gemeenten in gesprek en afspraken over gaan maken. Wij zetten daar graag onze deskundigheid, diensten en producten voor in.
 
Een ander voorbeeld van dergelijke lokale afspraken is het in 2019 gesloten Taalakkoord. Daarin hebben de gemeente Woerden, FermWerk, Kwadraad maatschappelijk werk, Prago, NLeducatie, Brownies&downieS Woerden, Stichting Lezen en Schrijven en Bibliotheek Het Groene Hart een duurzame samenwerking afgesproken om mensen die worstelen met basisvaardigheden (taal, digitaal en rekenen) te herkennen, bereiken en ondersteunen. Deze lokale afspraken worden gefinancierd uit landelijke gelden, aangevraagd door de Bibliotheek Het Groene Hart.
 
Ook gaan we aan de slag met onze locaties. Bibliotheken zijn veruit de best bezochte instellingen van Nederland.


 
cijfers 2019
 
Ook in de gemeenten Woerden en Oudewater bezoekt u de bibliothekenlocaties graag en regelmatig: in 2019 brachten gemiddeld 2.862 mensen per week een bezoek aan de Bibliotheek Woerden. In Oudewater waren dat wekelijks gemiddeld 496 bezoekers. U werkt bij ons of via ons aan uw persoonlijke ontwikkeling, gaat zelf meer lezen en leest thuis meer voor. U vindt bij ons inspiratie en komt ook naar de Bibliotheek voor kennis en informatie. Dat vraagt om passende locaties. En passende dienstverlening. In 2020 hopen we u daar meer over te kunnen gaan vertellen.

Mirjam van den Bremen
Directeur De Bibliotheek het Groene Hart