Jeugd & Onderwijs

Boekstart

In 2019 hebben veel organisaties, zoals de Bibliotheek, zich hard gemaakt voor Lees! Een oproep tot een leesoffensief. De laatste jaren besteden kinderen en jongeren namelijk minder en minder tijd aan diep lezen. Met diep lezen bedoelen we niet het lezen van lange Whatsapp gesprekken of uitgebreide werkstukken maar het lezen waarbij je helemaal wordt ondergedompeld in een verhaal. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving – en uiteindelijk ook voor het functioneren van onze samenleving als geheel. Hoe hebben wij ons, als Bibliotheek, actief ingezet om dit tegen te gaan? Als eerste aan bod: het Boekstart-koffertje.
 
Het Boekstart-koffertje geeft ouders handvatten voor de kleinsten des huizes. Het gratis koffertje zit vol met voorleesboekjes, voorleestips en een abonnement voor de allerkleinsten. Op deze manier zijn in 2019 ouders en kinderen met een koffertje vol kennis begonnen aan het voorlezen en ontdekken van de Bibliotheek ontdekken. Kinderen zijn meer geneigd om te lezen wanneer ze worden omgeven door een leescultuur. In een leescultuur zijn behalve boeken ook volwassenen aanwezig die de rol van voorlezer vervullen. Om deze reden hebben wij ons gericht op kinderen én ouders. Samen staan we namelijk sterker.
 
Waarom bestaat het Boekstart-koffertje? Omdat wanneer (groot)ouders vroeg voorlezen hier later de vruchten van geplukt kunnen worden. Taal is en blijft een belangrijk onderdeel van de samenleving en is meer dan alleen woorden. Taal is emotie, empathie, lichaamstaal, gebarentaal, muziek en nog veel meer. Bij taal geldt ook: jong geleerd is oud gedaan. Lezen, voorlezen en op andere manieren verhalen ontdekken helpt kinderen hun talige brein ontwikkelen in cruciale fases van hun leven. Wij hebben ons dan ook actief ingezet om zoveel mogelijk kinderen en volwassenen te laten verdwalen in verhalen.
 
In 2019 begonnen er 181 kinderen met het Boekstart-koffertje aan hun voorleesavontuur.
 
Jong geleerd oud gedaan betekent niet dat er een leeftijdgrens is, je bent immers nooit te oud om te beginnen met lezen. Om deze reden helpen wij ook met een meer persoonlijke vorm van voorlezen: Taalvisite.

“M’n zoontje was anderhalve week oud toen hij lid werd. Hij is ook gek op boekjes kijken.”

Ouder

Lees! Een oproep tot een leesoffensief

“Uit onderzoek blijkt dat leerlingen minder leesvaardig zijn dan twintig jaar geleden. Daarbij komt dat scholen een beperkte capaciteit hebben om de leesmotivatie te vergroten. Het is in deze situatie aan de overheid om ruime en langdurige financiering toe te kennen aan organisaties die scholen ondersteunen. Gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor een goede bibliotheekvoorziening, deze behoort tot de ketenvoorzieningen in de regio.
 
De raden pleiten ervoor om jongeren in hun gehele schoolloopbaan te voorzien van een rijk leesaanbod – boeken en langere verhalende teksten, hetzij van papier hetzij digitaal.”